Ubezpieczenia

Czuć się bezpiecznie - to taka naturalna potrzeba.
więcej

Fundusze Unijne

Zdobądź pieniądze z Unii Europejskiej i rozwiń skrzydła.
więcej

Opieka medyczna

Poczuj się naprawdę bezpiecznie.
więcej

Finanse

Racjonalnie gospodaruj finansami swojej firmy.
więcej

Aura w ostatnich latach nie oszczędza polskich rolników, a zbliża się kolejny okres zawierania umów obowiązkowego ubezpieczenia upraw z dopłatami budżetu państwa. Ubezpieczenia rolne postrzegane są jako trudne technicznie, a ubezpieczenie upraw z uwagi na nieprzewidywalność pogody i ocieplanie się klimatu jako bardzo ryzykowne. W Polsce rolne ubezpieczenia dotowane charakteryzują się wysoką szkodowością. Zakłady Ubezpieczeń wypłaciły w okresie funkcjonowania tego typu ubezpieczeń, znacznie większe kwoty odszkodowań, niż zebrały składki, stają się więc coraz bardziej ostrożne przygotowując ofertę dla klienta.

Od jesieni 2011 r. ubezpieczenia zawierane z dopłatami Budżetu Państwa mają w swojej ofercie już cztery Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

Mając stały kontak ze wszystkimi ubezpieczycielami oferującymi ubezpieczenie upraw dotowanych i komercyjnych jesteśmy w stanie przedstawić Państwu porównanie ofert i ich ocenę przygotowaną specjalnie dla warunków Waszej firmy.

To Państwo podejmują decyzję co do tego, która oferta i którego ubezpieczyciela jest najbardziej atrakcyjna. Nasza firma pośredniczy w doborze najlepszych składników i warunków ubezpieczenia, wystawieniu zgodnej z Państwa wymaganiami polisy a także dostarczeniu jej do Państwa.

Otrzymane od Państwa pełnomocnictwo, daje nam również prawo pośredniczenia w Państwa interesie w sprawach odszkodowawczych. Jeśli wymaga tego sytuacja, na Państwa rzecz, działają również nasi prawnicy.

Ubezpieczenia dotowane:

Ubezpieczeniem obowiązkowym, dobrowonym dotowanym mogą być objęte uprawy rolne:

Ubezpieczeniem moga być zostać ujęte uprawy od ryzyka wystapenia szkód spowodowanych min. przez:

Dotacja Skarbu Państwa to do 50% składki naliczonej przez Ubezpieczyciela.

 

Ubezpieczenia komercyjne.

Ubezpieczeniem takim mogą zostać objęte wszystkie uprawy rolne od większości występującyh ryzyk w przyrodzie.

Rozporządzenie dotyczące maksymalnych sum
Rozporządzenie w sprawie dopłat
Ustawa o ubezpieczeniach rolniczych