Dotacja inwestycyjna już w październiku.

Dotacje Inwestycyjne dla Przedsiębiorstw prowadzących działaność uzdrowiskową zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych. Schemat 1.1.D2

Jeszcze w październiku tego roku, można się starać o doatcję na Dolnym Śląsku.

Kto może się starać?

- o dotację może się starać podmiot leczniczy będący przedsiębiorcą, bez względu na jego wielkość. Może to być zatem mikro, mały średni oraz duży przedsiębiorca. Zakłądami lecznictwa uzdrowiskowego są:

  1. szpitale uzdrowiskowe,
  2. sanatoria uzdrowiskowe,
  3. szpitale uzdrowiskowe dla dzieci i sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci,
  4. przychodnie uzdrowiskowe,
  5. zakłady przyrodolecznicze,
  6. szpitale i sanatoria w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych.

Jaki jest poziom dotacji?

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, dotacja jest od 40 do 60% wydatków kwalifikowanych.

do 60% wydatków kwalifikowalnych dla małych i mikroprzedsiębiorców,

do 50% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,

do 40% wydatków kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorców oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących przeważającą działalność gospodarczą w sektorze transportu.

Jaka jest minimalna i maksymalna wartość projektu ( oczywiście wydatków kwalifikowanych)?

- min 100 tyś PLN,

- max 8 mln PLN.

Jaki budżet przewidziano?

Kwota jaka została "zabukowana" na to działanie to 4 117 647,05 EUR. Jeśli przeliczymy to po kursie 1 EUR=4,2825 PLN, wychodzi to nam 17 633 823,49 PLN.

Kiedy składać należy wnioski o dotację?

od 8 do 10  października 2013 r.

 

 

 

Aktualności

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach schematu 1.1.E „Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat”

prawdopodbny termin rozpoczecia naboru to 5 listopad tego roku. Potwierdzimy to w ciągu 2-3 dni.

 


Dotacje Inwestycyjne dla Przedsiębiorstw prowadzących działaność uzdrowiskową zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych. Schemat 1.1.D2


Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, że jeszcze w tym roku da Dolnoślązakom trcohę pięniedzy.