Ubezpieczenia

Czuć się bezpiecznie - to taka naturalna potrzeba.
więcej

Fundusze Unijne

Zdobądź pieniądze z Unii Europejskiej i rozwiń skrzydła.
więcej

Opieka medyczna

Poczuj się naprawdę bezpiecznie.
więcej

Finanse

Racjonalnie gospodaruj finansami swojej firmy.
więcej

Paszport do Eksportu

Już wkrótce możliwość składania wniosków o dotację w ramch Paszportu do Eksportu.

Program skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MSP, rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów, mających siedzibę na terenie RP. Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 200 tyś, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych związanych z rozwojem działalności eksportowej.

Działanie kompleksowo wspiera przedsiębiorstwa, które zainteresowane są nawiązaniem kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi, obejmującymi przede wszystkim doradztwo i szkolenia w zakresie promocji sprzedaży za granicą i promocji eksportu, badanie rynków zagranicznych, udziału w imprezach targowo-wystawienniczych.

Dlaczego warto skorzystać z Paszportu?

 • ponieważ zwiększymy udział eksportu w sprzedaży towarów i naszych usług,
 • zwiększymy znajomość i rozpoznawalność naszej marki handlowej i produktów firmowych na rynku zagranicznym,
 • zwiększymy powiązania z zagranicznymi parterami.

Kolejne etapy realizacji projektu w ramach działania 6.1. „ Paszport do eksportu”

 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie I etapu.
 2. Zlecenie przygotowania Planu Rozwoju Eksportu.
 3. Złożenie wniosku o dofinansowanie II etapu.
 4. Realizacja Planu Rozwoju Eksportu.

Jak to trzeba zrobić?

ETAP 1

 1. Sprawdzamy, czy Państwa przedsiębiorstwo kwalifikuje się do uzyskania wsparcia w tym programie ( krótka ankieta, kilka pytań).
 2. Jeśli Państwa przedsiębiorstwo kwalifikuje się, przystępujemy do dalszych działań.
 3. Pomagamy przygotować wniosek zgodnie z wszystkimi wymogami formalnymi i merytorycznymi.
 4. Przedsiębiorca podpisuje i składa wniosek do Regionalnej Instytucji Finansującej ( RIF). Rolę RIF-u, w województwie dolnośląskim, pełni Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego WARR S.A.
 5. RIF informuje Państwa o wyniku konkursu o dofinansowanie.
 6. Przedsiębiorca przygotowuje zestaw potrzebnych dokumentów do podpisania umowy.
 7. Przedsiębiorca przygotowuje zapytanie ofertowe, którego celem jest zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu.
 8. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Przedsiębiorca podpisuje umowę z firmą doradczą na opracowanie i przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu (PRE).
 9. Po opracowaniu i weryfikacji PRE, następuje dostarczenie go do RIF, celem rozliczenia kosztów.
 10. Po weryfikacji przez RIF, Przedsiębiorca składa wniosek o płatność i rozliczenie kosztów kwalifikowanych.
 11. Następuje wypłata dofinansowania na konto Przedsiębiorcy (maksymalnie 10.000 PLN- co stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Wartość całej usługi 12.500 PLN).

Wartość dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych 12.500 PLN.

Maksymalna kwota dotacji 10.000 PLN.

 

  ETAP 2

 1. Szczęśliwi, po pozytywnym pierwszym etapie, przystępujemy do dalszych działań.
 2. Rozpoczynamy prace na przygotowaniem wniosku do 2 etapu.
 3. Przedsiębiorca składa wniosek do RIF.
 4. RIF informuje przedsiębiorcę o wyniku konkursu.
 5. Przedsiębiorca przygotowuje wymagane dokumenty potrzebne do podpisania umowy do 2 etapu.
 6. Przedsiębiorca realizuje 2 etap wedle założonego harmonogramu.
 7. Przedsiębiorca składa dokumentację rozliczeniową.
 8. Przedsiębiorca rozlicza się z RIF-em.
 9. Następuje wypłata dotacji za kwalifikowane koszty projektu.

 

Wartość dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych 400 tys.

Maksymalna kwota dotacji 200 tyś PLN.

 

Kiedy złożyć wniosek?

już od 06-06-2011