Ubezpieczenia

Czuć się bezpiecznie - to taka naturalna potrzeba.
więcej

Fundusze Unijne

Zdobądź pieniądze z Unii Europejskiej i rozwiń skrzydła.
więcej

Opieka medyczna

Poczuj się naprawdę bezpiecznie.
więcej

Finanse

Racjonalnie gospodaruj finansami swojej firmy.
więcej

Centrum Edukacji i Biznesu Prominet

Prominet College działa od 1999r w branży szkoleń z programów komputerowych, księgowości, zarządzania firmą, kadr i płac oraz oprogramowania biurowego. 
Posiada wpisy do ewidencji szkół, placówek niepublicznych i instytucji szkoleniowych
- Zaświadczenie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia z dnia 6 marca 2008r. o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 11/2008
- Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 8 lutego 2005 r. o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.02/00030/2005
- Upoważnienie nr 3/S/2007 Marszałka Województwa Dolnośląskiego do przeprowadzania szkolenia pilotów wycieczek

http://www.prominet.wroc.pl

 

Wrocław, 10 lipca 2008

REFERENCJE

Pan Krzysztof Bednarz współpracuje z firmą Prominet College Centrum Edukacji i Biznesu . Prowadzi wykłady z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. W swojej pracy dydaktycznej Pan Krzysztof Bednarz wykazał się wysokim poziomem wiedzy i dużym zaangażowaniem. Jest ceniony przez uczestników szkoleń za praktyczne przekazywanie swojej wiedzy. Brał udział w tworzeniu programów nauczania i dokumentacji szkoły.

W ciągu długoletniej współpracy z firmą prowadził również wykłady z kadr i płac z wykorzystaniem programów komputerowych na organizowanych kursach zawodowych.

Pan Krzysztof Bednarz jest wykładowcą sumiennie i rzetelnie wykonującym powierzone mu obowiązki.